‹ Terug naar overzicht

Bloedonderzoek bij de hond

Bloedonderzoek  bij de hond doen we om tot een diagnose te komen. Bloedonderzoek is een vorm van nadere diagnostiek. In geval van specifieke lichamelijke klachten kan door bloedonderzoek meer duidelijkheid komen over het functioneren van bepaalde organen.

Als u op consult komt met uw hond onderzoekt de dierenarts uw hond eerst nauwkeurig. Als de dierenarts bij dit lichamelijk onderzoek afwijkingen vindt, kan hij of zij voorstellen om nader onderzoek te doen om tot een diagnose te komen. Op die manier kan met meer zekerheid gesteld worden wat er precies mis is en wat voor behandeling er het beste kan worden ingesteld.

Voorbeelden van bevindingen die tot het advies van nader bloedonderzoek bij de hond kunnen leiden, zijn:

  • vermageren
  • braken
  • veel drinken en plassen
  • sloomheid
  • epileptiforme aanvallen
  • koorts

Screening van de gezondheid

Bloed onderzoek kan ook worden ingezet om bepaalde zaken uit te sluiten. Soms heeft een hond vage klachten en kan het bloedonderzoek gedaan worden als een soort screening. Het bloedonderzoek kan ook deel uitmaken van een pre- anesthetische screening, dat wil zeggen: het beoordelen van lever- en nierfunctie voordat de hond onder narcose gaat.

Bloedonderzoek in het kader van een medicinale behandeling

Het kan ook zijn dat een hond op bepaalde medicatie staat waarvan de concentratie in het bloed af en toe moet worden gemeten, of het effect van de medicatie kan worden gemeten.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Fenobarbital ( epilepsie)
  • Digoxine ( hartritmestoornissen)
  • Nierfunctie ( in het kader van chronisch nierlijden of Leishmaniose)
  • suikerziekte

Reisscreening

Bloedonderzoek als gezondheidsscreening op bloedparasieten, bacteriën, virussen en antilichamen.

Als u met uw hond op reis gaat naar Australië of Nieuw- Zeeland moet u rekening houden met strenge invoereisen. Er moet door middel van bloedonderzoek blijken dat uw hond een voldoende hoge antilichaam spiegel in het bloed heeft tegen Rabies ( tenminste 6 maanden voor vertrekdatum) en ook dient uw hond getest te worden op diverse(door teken overdraagbare) bacteriële ziektes, zoals Ehrlichia, Borrelia en Brucella.

 

Hoe gaat bloedonderzoek in zijn werk?

Voor sommige bloedonderzoeken dient uw hond nuchter te zijn. Dat wil zeggen dat hij tenminste 12 uur voorafgaand aan het bloedprikken niets heeft gegeten. De dierenarts zal dit duidelijk vertellen als dit het geval is. Meestal plannen we de bloedafname zo vroeg mogelijk, zodat uw hond niet langer dan nodig zonder eten zit.

De bloedafname bij de hond

Bloed afnemen bij de hond gaat over het algemeen redelijk gemakkelijk. De hond hoeft er niet voor onder narcose. De dierenarts kiest voor een bloedvat dat goed oppervlakkig ligt. In bijna alle gevallen is dit de halsader of de ader in een van beide voorpoten. Afhankelijk van de reden voor bloedafname is ongeveer 5 ml voldoende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‹ Terug naar overzicht